Strefa partnera Użytkownik: Nie zalogowany
Wartość koszyka: 0 ilość pozycji: 0
POLITYKA PRYWATNOŚCI


Wstęp

Zbierając dane osobowe dbamy o to aby były one jak najlepiej zabezpieczone. Przygotowaliśmy ten dokument aby każdy z naszych kontrahentów zapoznał się z tym jak dane osobowe przez nas zbierane są przetwarzane. Na wstępie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, chyba, że wymogi prawne mówią inaczej.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych jest AES S.A. Grupa SBS z siedzibą w Jasło 38-200, ul. Kopernika 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157542, NIP: 6852107861, REGON: 371147856 wysokość kapitału zakładowego 16875000,00 PLN, e-mail.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych?

Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zebrane dane przetwarzane są w celach: przeprowadzenia transakcji sprzedaży, przesyłania ofert handlowych oraz marketingowych zwanych dalej newsletterem, przesyłania faktur drogą elektroniczną,

Jakie dane przetwarzamy?

Aby kontakt z klientem był szybki, płynny, a zarazem bezpieczny, zbieramy tylko te dane, które są niezbędne w realizacji wyżej wymienionych celów. Są to: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedaży. Dodatkowo adres e-mail w celu wysyłki newslettera zbierany jest przez nas na podstawie osobnej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta. Natomiast dane e-mailowe zebrane w trakcie korespondencji elektronicznej będą wykorzystywane tylko w celu odpowiedzi na zapytania.

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

Dane osobowe pozyskane w trakcie transakcji wykorzystywane są w celu realizacji rozliczeń, przepływu pieniędzy oraz wysyłki towaru do klienta. Natomiast dane adresowe są przekazywane firmie kurierskiej, która wykorzystuje je jedynie w celu spedycji i dostarczenia przesyłki. Dodatkowo informujemy, że dane przez nas zebrane dane nie będą przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane będą przechowywane przez okres współpracy z naszą firmą, a także po zakończeniu współpracy jedynie gdy wymagają tego przepisy prawa.

Jakie są prawa osób, których dane zbieramy?

W każdym momencie osoby, których dane przetwarzamy mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez skontaktowanie się z naszą firmą osobiście pod adresem ul. Kopernika 18, 38-200 Jasło, telefonicznie +48134463328, +48134463500 lub pisząc do nas na adres: newsletter@aes.pl

Czy stosujemy pliki cookies?

Nie, nie stosujemy plików cookies (ciasteczek), tym samym nie stosujemy proflowania użytkowników.

Podsumowanie

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zaufanie jakim jesteśmy obdarzani. Z naszej strony możemy tylko zapewnić, że codziennie dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe nam powierzane były jak najlepiej zabezpieczone i aby osoby zainteresowane miały poczucie bezpieczeństwa w ramach współpracy z naszą firmą.
W razie jakichkolwiek pytań odnośnie polityki prywatności w każdej chwili zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: newsletter@aes.pl

Prawa autorskie © 2019 Tx System Sp. z o.o., office@txsystem.com.pl